Scheltemacomplex (Leiden)

De WOLFABRIEK van de voormalige NV fabriek van Wollen Dekens v/h J. Scheltema is in verschillende fasen gebouwd. De bescherming betreft het fabrieksgebouw aan de oostkant van de Marktsteeg met de gevel aan de Oude Singel. De hoofdmassa van het fabrieksgebouw werd omstreeks 1880 voltooid, de gevel aan de Oude Singel omstreeks 1895.

Zowel aan de Oude Singel als Marktsteeg grensden andere onderdelen van het fabriekscomplex aan de drie bouwlagen hoge fabriek. Inmiddels is het verband tussen de verschillende onderdelen verloren gegaan. De ingangen tot het complex bevonden zich in de gevel aan de Marktsteeg en aan de achterkant. HERMON Erfgoed heeft in opdracht van de gemeente Leiden een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de herbestemmingsmogelijkheden van dit complex.

Visiting address

Oudenoord 330
3513 EX Utrecht
(Concordia)
The Netherlands

Visitor information

Visits by appointment

Administration

CoC: 09 217 136
VAT: NL821.986.260B.01

We give a future to the past HERMON Heritage