Sint Jozefkerk (Arnhem)

De Sint Jozefkerk is onderdeel van een imposant katholiek voormalige kloostercomplex. Zowel uit- als inwendig is de kerk bewaard gebleven en is hierdoor een uitermate goed en, in de gemeente Arnhem, zeldzaam voorbeeld van kloosterbouw uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Het gebouw heeft een hoge architectonische- en cultuur historische waarde. De eigenaar heeft aan HERMON Erfgoed gevraagd de herbestemmingsmogelijkheden van de kerk, het parochiehuis en de pastorie te onderzoeken.

Visiting address

Oudenoord 330
3513 EX Utrecht
(Concordia)
The Netherlands

Visitor information

Visits by appointment

Administration

CoC: 09 217 136
VAT: NL821.986.260B.01

We give a future to the past HERMON Heritage